Van de Vloer

Wij ondersteunen projecten en organisaties om klantwaarde te creëren en verspilling weg te nemen. De aanpak richt zich op de werkvloer. Dat wil zeggen dat we de mensen van de werkvloer betrekken, motiveren en coachen om het zelf te doen. En vooral de ruimte geven om zelf te leren en te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor Lean Methodieken zoals:

 

Lean Plannen

Scrum

Daily Stand


5S Optimalisatie

VSM Waardestroom

Sleutels tot Succes